Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?>
The Conflict Factor

Arbeidsrecht

 

In deze fase stellen we het reorganisatie- en sociaal plan op, bepalen we welke consequenties de wijziging voor welke werknemers heeft, geven we medezeggenschap vorm, gaan we over tot uitvoering en verzorgen we de eventueel gedwongen ontslagen.

Product

reorganisatie- en sociaal plan


Om voor alle betrokken partijen (werknemers, OR, vakbond, UWV en rechter) duidelijk te maken waarom je moet veranderen en wat er gaat veranderen, wordt een reorganisatieplan en een sociaal plan opgesteld. The Conflict Factor helpt u daarbij.

Product

Selectiecriteria


Indien functies komen te vervallen, moet u bepalen wie voor ontslag in aanmerking gaat komen. Daarvoor moet u bepaalde regels volgen. Denk aan het afspiegelingsbeginsel en het definiëren van het begrip nieuwe functie, gewijzigde functie en volgfunctie. The Conflict Factor helpt u daarbij.

Product

Medezeggenschap ondernemers


The Conflict Factor begeleidt het adviestraject met de ondernemingsraad (OR) en de eventuele onderhandelingen met de vakbonden. We treden op voor zowel ondernemers als voor ondernemingsraden.

Product

Medezeggenschap ondernemingsraad


The Conflict Factor begeleidt het adviestraject met de ondernemingsraad (OR). We treden op voor zowel ondernemers als ondernemingsraden.

Product

Uitvoering


Na een afgeronde voorbereiding kan worden overgegaan tot de uitvoering van de reorganisatie. Met elkaar bepalen we wat op welk moment wordt uitgerold. Indien partijen niet tot een vergelijk komen wordt de ontslagaanvraag voor het UWV door The Conflict Factor opgesteld. The Conflict Factor kan tevens de onderhandelingen voeren in de procedure.

Conflict Factor Marlies Mellema

Cases

Op het juiste spoor

Een bedrijf dat handelt in wisselsporen dreigde twintig van de vijftig werknemers te verliezen toen besloten werd dat de core-business verplaatst werd naar een zusteronderneming in Frankrijk. Met hulp van The Conflict Factor bleef het bedrijf toch op het juiste spoor.


Vernieuwing in het nieuws

Het nieuws kwam binnen op de bureauredactie en dan ging een verslaggever op pad. Dat moest anders. The Conflict Factor werd benaderd door een bevlogen chef nieuws die zijn verslaggevers dichter bij het nieuws wilde brengen.


Deze website maakt gebruik van cookies.