Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?>
The Conflict Factor

Reorganisatie- en sociaal plan

Om voor alle betrokken partijen (werknemers, OR, vakbond, UWV en rechter) duidelijk te maken waarom je moet veranderen en wat er gaat veranderen, wordt een reorganisatieplan en een sociaal plan opgesteld. The Conflict Factor helpt u daarbij.

Interesse? Neem contact op.

Wat gaan we doen?

The Conflict Factor helpt u bij het opstellen van een goed reorganisatieplan en sociaal plan. Hierin worden verschillende stappen meegenomen zoals strategie, visieontwikkeling, gewenste organisatiestructuur, HR-analyse en consequenties voor werknemers.  U bepaalt de koers, wij vragen u tot op het laatste detail uit, zodat er een (juridisch) kloppend, helder en volledig verhaal ontstaat op schrift.

Beide documenten zijn de basisdocumenten voor:

  • de adviesaanvraag aan de OR
  • de melding bij de vakbonden (indien vereist)
  • de ontslagaanvraag bij het UWV
  • de ontslagbrief aan de werknemer
  • het interne communicatieplan.

Product

Selectiecriteria


Indien functies komen te vervallen, moet u bepalen wie voor ontslag in aanmerking gaat komen. Daarvoor moet u bepaalde regels volgen. Denk aan het afspiegelingsbeginsel en het definiëren van het begrip nieuwe functie, gewijzigde functie en volgfunctie. The Conflict Factor helpt u daarbij.

Product

Medezeggenschap ondernemers


The Conflict Factor begeleidt het adviestraject met de ondernemingsraad (OR) en de eventuele onderhandelingen met de vakbonden. We treden op voor zowel ondernemers als voor ondernemingsraden.

Product

Medezeggenschap ondernemingsraad


The Conflict Factor begeleidt het adviestraject met de ondernemingsraad (OR). We treden op voor zowel ondernemers als ondernemingsraden.

Product

Uitvoering


Na een afgeronde voorbereiding kan worden overgegaan tot de uitvoering van de reorganisatie. Met elkaar bepalen we wat op welk moment wordt uitgerold. Indien partijen niet tot een vergelijk komen wordt de ontslagaanvraag voor het UWV door The Conflict Factor opgesteld. The Conflict Factor kan tevens de onderhandelingen voeren in de procedure.

Conflict Factor Marlies Mellema

Cases

Op het juiste spoor

Een bedrijf dat handelt in wisselsporen dreigde twintig van de vijftig werknemers te verliezen toen besloten werd dat de core-business verplaatst werd naar een zusteronderneming in Frankrijk. Met hulp van The Conflict Factor bleef het bedrijf toch op het juiste spoor.


Vernieuwing in het nieuws

Het nieuws kwam binnen op de bureauredactie en dan ging een verslaggever op pad. Dat moest anders. The Conflict Factor werd benaderd door een bevlogen chef nieuws die zijn verslaggevers dichter bij het nieuws wilde brengen.


Deze website maakt gebruik van cookies.