Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?>
The Conflict Factor

Uitvoering van de reorganisatie

Na een afgeronde voorbereiding kan worden overgegaan tot de uitvoering van de reorganisatie. Met elkaar bepalen we wat op welk moment wordt uitgerold. Indien partijen niet tot een vergelijk komen wordt de ontslagaanvraag voor het UWV door The Conflict Factor opgesteld. The Conflict Factor kan tevens de onderhandelingen voeren in de procedure.

Interesse? Neem contact op.

Wat gaan we doen?

The Conflict Factor ondersteunt u bij het opstellen van het communicatieplan voor de informatiebijeenkomst, het opstellen van ontslagbrieven en het opstellen van vaststellingsovereenkomsten met daarin het voorstel voor beëindiging.

We gaan uit van het principe: een duidelijke communicatie en goede voorbereiding vooraf voorkomen onnodige procedures. De documentatie voor werknemers wordt zodanig aangeleverd, dat zij direct advies kunnen inwinnen bij een advocaat / jurist, die met deze informatie de kansen in een procedure kan inschatten en zijn cliënt deugdelijk kan adviseren.

  • Opstellen ontslagbrieven
  • Opstellen vaststellingsovereenkomsten
  • opstellen ontslagaanvragen
Conflict Factor Marlies Mellema

Cases

Op het juiste spoor

Een bedrijf dat handelt in wisselsporen dreigde twintig van de vijftig werknemers te verliezen toen besloten werd dat de core-business verplaatst werd naar een zusteronderneming in Frankrijk. Met hulp van The Conflict Factor bleef het bedrijf toch op het juiste spoor.


Vernieuwing in het nieuws

Het nieuws kwam binnen op de bureauredactie en dan ging een verslaggever op pad. Dat moest anders. The Conflict Factor werd benaderd door een bevlogen chef nieuws die zijn verslaggevers dichter bij het nieuws wilde brengen.


Deze website maakt gebruik van cookies.