Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?>
Organisatieontwikkeling
Arbeidsrechtadvocatuur
The Conflict Factor

Medezeggenschap

Een reorganisatie is over het algemeen adviesplichtig. Bij een ontslag van 20 personen of meer moet u bovendien de Wet Melding Collectief Ontslag volgen. The Conflict Factor begeleidt het adviestraject met de ondernemingsraad (OR) en de eventuele onderhandelingen met de vakbonden. The Conflict Factor treedt op voor zowel ondernemers (doorklikken) als ondernemingsraden (doorklikken).

Wat gaan we doen

The Conflict Factor stelt met u de adviesaanvraag op. Vervolgens maken we afspraken met de OR over de termijn waarop het advies gegeven moet worden, over de geheimhouding tijdens de adviesprocedure en bespreken we op welke wijze we de meest optimale communicatie met elkaar kunnen creëren tijdens dit traject. We staan u bij tijdens de eventuele onderhandelingen met de ondernemingsraad. Zodra het advies is gegeven, helpt The Conflict Factor het bestuur bij het opstellen en de uitvoering van het besluit tot reorganisatie.

De Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO),  cao of de SER Fusiegedragsregels kunnen inschakeling van de vakbonden vereisen. De vakbonden hebben het primaat in de onderhandelingen over een sociaal plan. Indien u met de bonden tot overeenstemming komt over een sociaal plan wordt deze doorgaans door alle partijen overgenomen. The Conflict Factor staat u bij in gesprekken en eventueel onderhandelingen met de vakbonden over een sociaal plan.

Conflict Factor Marlies Mellema

Cases

Zorgen voor goed advies

The Conflict Factor is al enkele jaren nauw betrokken bij de ondernemingsraad van één van de grootste zorginstellingen van Nederland. We begeleidden de raad tijdens een enorme reorganisatie en versterkten de leden met een aantal gerichte trainingen.