Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?>
Organisatieontwikkeling
Arbeidsrechtadvocatuur
The Conflict Factor

Medezeggenschap ondernemer

 

Wat gaan we doen:

The Conflict Factor stelt met u de adviesaanvraag op. Vervolgens maken we afspraken met de OR over de termijn waarop het advies gegeven moet worden, over de geheimhouding tijdens de adviesprocedure en bespreken we op welke wijze we de meest optimale communicatie met elkaar kunnen creëren tijdens dit traject. We staan u bij tijdens de eventuele onderhandelingen met de ondernemingsraad. Zodra het advies is gegeven, helpt The Conflict Factor het bestuur bij het opstellen en de uitvoering van het besluit tot reorganisatie.

De Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO), cao of de SER Fusiegedragsregels kunnen inschakeling van de vakbonden vereisen. De vakbonden hebben het primaat in de onderhandelingen over een sociaal plan. Indien u met de bonden tot overeenstemming komt over een sociaal plan wordt deze doorgaans door alle partijen overgenomen. The Conflict Factor staat u bij in gesprekken en eventueel onderhandelingen met de vakbonden over een sociaal plan.

 

Duur: afhankelijk van traject met de OR / vakbond

  • Opstellen adviesaanvraag
  • Vaststellen of Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing is
  • Evt. opstellen melding UWV en vakbonden
  • Vaststellen termijnen, overlegvergaderingen en voorwaarden
  • Vertegenwoordigen onderneming in contact OR en vakbonden
  • Opstellen besluit tot uitvoering van reorganisatie
  • Evt. bijstaan in OK-procedure
Conflict Factor Marlies Mellema

Cases

Op het juiste spoor

Een bedrijf dat handelt in wisselsporen dreigde twintig van de vijftig werknemers te verliezen toen besloten werd dat de core-business verplaatst werd naar een zusteronderneming in Frankrijk. Met hulp van The Conflict Factor bleef het bedrijf toch op het juiste spoor.