Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?>
Organisatieontwikkeling
Arbeidsrechtadvocatuur
The Conflict Factor

Medezeggenschap Ondernemingsraad

 

Wat gaan we doen

The Conflict Factor helpt de ondernemingsraad bij het opstellen van het advies, geeft juridisch advies en staat de ondernemingsraad bij in de gesprekken, onderhandelingen en communicatie met de ondernemer. We bepalen met elkaar of de ondernemer voldoende informatie heeft verstrekt om tot een deugdelijk advies te komen. Vervolgens bepalen we het standpunt van de OR, waar zijn jullie het mee eens, en waar niet, waar is aanvullende informatie nodig. Indien de vakbonden tevens zijn geraadpleegd bepalen we met de ondernemer en de vakbonden hoe de OR geïnformeerd raakt en kan deelnemen aan het traject met de vakbonden. We staan de ondernemingsraad bij in de overlegvergadering met de bestuurder. We stellen gezamenlijk het advies op en bepalen hoe en wanneer de achterban wordt geraadpleegd.

Mocht de Ondernemingsraad bijstand nodig hebben in een eventueel door haar op te starten procedure bij de Ondernemingskamer of een voorlopige voorziening omdat de bestuurder zonder advies van de OR, danwel bij een negatief advies van de OR toch uitvoering geeft aan het besluit dan staan wij haar bij in de procedures.

Geïnteresseerd in wat we nog meer kunnen bieden? Klik hier op ons trainingsaanbod.

 

Duur: afhankelijk van de duur van het adviestraject

  • Doornemen adviesaanvraag, bepalen standpunt OR
  • Voorbereiding overlegvergadering
  • Opstellen adviesaanvraag
  • Bijstaan in eventuele gesprekken en onderhandelingen met bestuurder.
  • Evt. bijstaan in OK-procedure of voorlopige voorziening
Conflict Factor Marlies Mellema

Cases

Op het juiste spoor

Een bedrijf dat handelt in wisselsporen dreigde twintig van de vijftig werknemers te verliezen toen besloten werd dat de core-business verplaatst werd naar een zusteronderneming in Frankrijk. Met hulp van The Conflict Factor bleef het bedrijf toch op het juiste spoor.