Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?>
Organisatieontwikkeling
Arbeidsrechtadvocatuur
The Conflict Factor

Medezeggenschap

De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in transities. De OR brengt advies uit over het reorganisatieplan van de ondernemer, waarbij zowel het belang van de onderneming, als het belang van de werknemers in ogenschouw genomen worden. Hoe doe je dat? Hoe communiceer je? En welke positie neem je in als ondernemingsraad?

Voor wie: Ondernemingsraden

Wat gaan we doen?

Deze training geeft ondernemingsraden in één dag een volledig overzicht van de door de bestuurder gewenste verandering. De OR als geheel en individuele leden zijn zich bewust van hun rol in de reorganisatie en de wijze waarop zij invloed kunnen uitoefenen. Op basis daarvan kan worden uitgelegd wat nodig is om een advies uit te brengen.

Prijs: afhankelijk van het te kiezen traject: vanaf € 1.500,- ex BTW.

De training start met een intake-gesprek om gezamenlijk de doelen te bepalen voor de training, zodat we maximale output kunnen realiseren.

Dagdeel 1

We bekijken met elkaar wat de organisatiewijziging precies inhoudt, welke informatie is verstrekt en welke informatie nodig is om deugdelijk te kunnen adviseren. Wat is precies de gewenste verandering die de bestuurder voor ogen heeft? Waar staat de organisatie nu, waar wil het bestuur heen en hoe kijk jij er als OR-lid tegenaan?

Dagdeel 2

We kijken naar de rol die de OR inneemt, welke bevoegdheden de OR heeft en wanneer je deze inzet. We staan stil bij het juridische deel van je taak, het organisatorische aspect en de communicatie. Hoe werken jullie als team? En hoe zorg je ervoor dat je als OR wordt gehoord en daadwerkelijk invloed uit kunt oefenen?

De training kan uitgebreid worden met een module teambuilding en/of leiderschapstrainingen.