Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?>
Organisatieontwikkeling
Arbeidsrechtadvocatuur
The Conflict Factor

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt beoogd het ontslagrecht te versoepelen, waardoor het werkgevers aantrekkelijker wordt gemaakt werknemers een vast contract te bieden. Of dit doel met deze wijzigingen behaald wordt is echter nog maar de vraag. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2010.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans

 

  • Het recht op transitievergoeding ontstaat direct bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Je hoeft dus niet eerst 2 jaar in dienst te zijn voor je in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Het ontslagrecht wordt daarmee duurder.
  • Een werkgever krijgt weer de mogelijkheid om gedurende maximaal 3 jaar 3 contracten voor bepaalde tijd af te sluiten. Met de WWZ was dit beperkt tot 3 contracten in 2 jaar tijd. Deze maatregel wordt weer teruggedraaid. De ketenbepaling wordt weer verlengd.
  • Er komt een nieuwe ontslaggrond bij: de i-grond. Met de i-grond kan de werkgever verschillende ontslagredenen met elkaar combineren in een ontbindingsverzoek. De mogelijkheid tot ontslag (dmv een combinatie van gronden) wordt hiermee opgerekt. Met de WWZ is er een stelsel van ontslaggronden in de wet gekomen. Kan het ontslag niet geplaatst worden binnen één van de gronden dan moet de kantonrechter het verzoek afwijzen. Ontslag werd hierdoor heel lastig. Met de komst van de i-grond, lijkt de wetgever het ontslagrecht te versoepelen. Een combinatie van (onvoldragen) gronden maakt ontslag alsnog mogelijk.
  • In een contract voor onbepaalde tijd kan straks een proeftijd van 5 maanden worden afgesproken ipv de huidige 2 maanden. In een tijdelijk contract van 2 jaar of langer kan straks een proeftijd van 3 maanden worden afgesproken. De proeftijd voor een contract voor bepaalde tijd korter dan 2 jaar blijft 1 maand.
  • Een oproepkracht hoeft straks alleen maar gehoor te geven aan een oproep indien hij minimaal 4 dagen van tevoren is opgeroepen.
  • Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.
  • Werkgevers gaan een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract dan voor werknemers met een vast contract.
Conflict Factor Marlies Mellema